Beste Student, Naar aanleiding van recente wijzigingen heeft Marsh besloten om de onderschrijving van de individuele studentenpolis voor een onbepaalde periode stop te zetten. Dit betekent dat het niet langer mogelijk is om nieuwe polissen te onderschrijven of om bestaande polissen te verlengen. Voor alle actieve polissen zullen er geen wijzigingen zijn wat betreft de dekking of de procedure voor het indienen van claims gedurende de actieve periode. Wij houden de website tot eind 2024 online, zodat actieve polishouders hun polis tot de vervaldatum kunnen raadplegen. Als u vragen heeft over een bestaand actief contract, dan kunt u deze sturen naar het volgende e-mailadres: sip@marsh.com
Students

Als u voor een tijdje naar het buitenland wilt trekken als onderdeel van uw studie, uitwisselingsproject of ter bevordering van uw werkervaring, moet u voldoende verzekerd zijn om onaangename verrassingen te vermijden.

SIP kan onderschreven worden door studenten, wetenschappers, leden van het onderwijzend personeel, echtgenoten, kinderen ( > 5 jaar oud ).We raden u aan om de ‘Veelgestelde vragen’ en ‘Schadeformulieren’ secties te raadplegen daar deze veel nuttige informatie verstrekken.

Twee formules:
SIP Complement: € 0.70 / dag (Premie exclusief taksen)
SIP Integral: € 1.17 / dag (Premie exclusief taksen)

Wat gebeurt er als u ziek wordt, naar de tandarts moet gaan of het slachtoffer bent van een diefstal? Vanaf nu bestaat er een speciaal verzekeringspakket, dat u dekt tijdens uw buitenlands verblijf, met name het Student Insurance Program of SIP.

SIP verzekert medische kosten, reisbijstand, rechtsbijstand, bagage, persoonlijke bezittingen, burgerlijke aansprakelijkheid, enz. Lees verder...

EU & OFAC Sancties (Amerikaans Ministerie voor controle op buitenlandse activa): Deze verzekering is niet van toepassing in de mate dat de resoluties van de Verenigde Naties of de handel en economische sancties, wet- en regelgeving van de Europese Unie, de lidstaten van de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika de Verzekeraar verbieden om dekking toe te kennen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de betaling van schadeclaims of het verschaffen van andere voordelen.

In het bijzonder, de Verzekeraar zal geen schadeclaims uitbetalen of enige andere voordelen die voortvloeien uit een schadegeval in verband met eender welke Verzekerde wiens hoofdverblijf in Cuba is en/of voortvloeit uit een reis van of naar Cuba, en/of eender welke reis die begint, eindigt of een geplande stop heeft in Cuba.


Students