Wat is het Student Insurance Program

Het Student Insurance Program (SIP) is een speciaal verzekeringspakket dat personen dekt die tijdelijk in het buitenland verblijven. SIP werd speciaal ontwikkeld voor studenten, wetenschappers, leden van het onderwijzend personeel en hun begeleidende familieleden (echtgenoot, echtgenote, kinderen). De SIP polis is geldig wereldwijd.

SIP dekt uw medische en dringende tandheelkundige kosten, alsook alle uitzonderlijke kosten zoals repatriëring en medisch transport.De organisatie van de bijstand is toevertrouwd aan Chubb Assistance – op zich al een waarborg voor betrouwbare en snelle professionele bijstand.

En dat is nog niet alles: SIP komt ook tussen voor rechtsbijstand, en dekt bovendien ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, het verlies van bagage en persoonlijke bezittingen. U bent dus verzekerd tegen zowat alles wat er onverwachts kan gebeuren.
Voor meer informatie, zie Algemene Voorwaarden en Secties Verzekeringsinformatie.

Het Student Insurance Program biedt twee verzekeringsformules voor het dekken van ziekte- en medische kosten.

SIP complement Mutualiteit: Als u een basisdekking heeft bij een mutualiteit (of als u recht heeft op een Europese Gezondheidskaart voor een verblijf in een land van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland), zal de optie SIP Complement uw behandelingskosten volledig terugbetalen voor een gedekte ongeval/ziekte, na aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit.

SIP integraal:Als u niet aangesloten bent bij een mutualiteit (als u geen basisdekking heeft bij een mutualiteit), dan heeft u de optie SIP Integraal nodig. Al uw behandelingskosten zullen volledig terugbetaald worden, vanaf de eerste euro.

Welke verzekeringsformule u ook kiest, alle waarborgen vermeld in uw verzekeringspakket blijven volledig gedekt.
SIP zal uw medische kosten terugbetalen zonder maximumbedrag en zonder vrijstelling.

Het is ook mogelijk om bijkomende dekkingsopties toe te voegen aan uw SIP pakket: de optie “Wintersport, onderwatersport, speleologie” of de optie “annulering”.

Nog beter, u bent enkel gedekt voor de noodzakelijke periode, SIP begint op de datum van uw vertrek in uw land van herkomst om naar het buitenland te gaan en eindigt op de datum van uw definitieve terugkeer, volgens de gegevens die u heeft ingevuld in de SIP webtoepassing.

De dekking door SIP blijft ook van kracht indien u even tussendoor naar huis gaat. U blijft gedekt voor een maximum van vier opeenvolgende weken, voor zover uw tijdelijk verblijf verbonden is met een bezoek aan uw familie of een vakantie.

Het premiebedrag wordt berekend per verzekerde dag. Op deze manier zal de betaalde premie precies overeenkomen met de werkelijkheid. Premies zijn op voorhand betaalbaar via een beveiligd online betalingssysteem.

Na ontvangst van uw betaling, zal uw verzekeringspolis u per e-mail worden toegezonden.Samen met uw verzekeringspolis zult u ook uw Assistance Card ontvangen. Deze kaart geeft u wereldwijd toegang tot Chubb Assistance, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

In de sectie "Mijn SIP" op de homepagina kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen en de duur van uw SIP polis verlengen.

Annulatie Kosten: Indien de verzekeraar aanvaardt dat u van uw aankoop van de verzekering afziet binnen 30 dagen na uw aankoop, zullen 25 EUR annulatie kosten worden aangerekend. Deze kosten zullen worden afgetrokken van de premieteruggave.

What is SIP picture